• Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr 

   Øien, Knut; Sklet, Snorre; Hauge, Stein; Schjølberg, Per (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring ...
  • Barrier Management Digitalization in the Oil and Gas Industry - Status and Challenges 

   Øien, Knut; Hauge, Stein; Grøtan, Tor Olav (Chapter, 2020)
   The background for the study described in this paper is the Norwegian Petroleum Safety Authorities (PSA) emphasis on major accidents and barrier management, where maintenance and maintenance management play important parts. ...
  • Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg 

   Løkberg, Ola; Øien, Knut (SINTEF Rapport;, Research report, 2005)
   Jernbaneverket har behov for å sette klare og etterprøvbare sikkerhetskrav til signalanleggene som inngår i jernbanenettet. Dagens krav på utstyrsnivå er under vurdering. Et alternativ er å gå over til å sette krav til ...
  • Indikatorer på HMS i høyrisikoindustri - Litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri 

   Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut (SINTEF Rapport;A27109, Research report, 2015)
   Denne rapporten beskriver søkestrategien og resultatene av en litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri. Litteraturstudien dekker 174 dokumenter for de siste 6-7 årene (fra og med ...
  • Klima-resilient infrastruktur 

   Depina, Ivan; Øien, Knut (Klima 2050 Report;27, Research report, 2021)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Climate-RESilient infrastructure (CRES) – "from failsafe to safe-to-fail". Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle nye og praktiske resiliensindikatorer for ...
  • Lokalt snøskredvarsel for Longyearbyen - Evaluering av nåværende system 

   Øien, Knut; Albrechtsen, Eirik (SINTEF Rapport;2022:01035, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver og evaluerer det nåværende systemet for snøskredvarsel i Longyearbyen. Evalueringen baserer seg på sammenlikning mot regionalt varsel på Svalbard, lokalvarsel i Europa, samt en retningslinje ...
  • Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur - veileder 

   Øien, Knut; Øren, Anita; Fiskvik, Jannicke (SINTEF Rapport;2020:01001, Research report, 2021)
   Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan resiliensnivået, og dermed evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser, kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Hensikten ...
  • Oil spill barrier status panel - specification 

   Øien, Knut; Holen, Siri Mariane (SINTEF Digital rapporter;2020:00517, Research report, 2020-06)
   This document provides a specification for an oil spill barrier status panel (OS‐BSP) for Goliat. It covers general requirements and principles, breakdown structure of barrier functions, systems ...
  • Regulering av IKT-sikkerhet i petroleumssektoren 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Onshus, Tor (SINTEF Rapport;2021:00054, Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å klargjøre hvordan beskyttelse av informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi (IKT‐sikkerhet) i petroleumsindustrien blir regulert i gjeldende regelverk og belyse forventninger fra ...
  • Resilience assessment of smart critical infrastructures based on indicators 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Jovanovic, A. (Chapter, 2018)
   The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures ...
  • Safety and reliability reports 1986-2004 

   Øien, Knut (SINTEF Rapport;STF50 A05118, Research report, 2005)
   This report gives an overview of the research reports produced in the period 1986 – 2004 by SINTEF Technology and Society, Department of Safety and Reliability.Only unrestricted reports are referenced, however both Norwegian ...
  • A Survey on Cybersecurity Barrier Management in Process Control Environments 

   Øien, Knut; Hauge, Stein; Jaatun, Martin Gilje; Flå, Lars; Bodsberg, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   The concept of barriers is well known in the safety domain that includes traditional process control environments. However, as critical infrastructures are moving to more interconnected scenarios connected to cloud computing ...
  • The Petro-HRA Guideline 

   Bye, Andreas; Laumann, Karin; Taylor, Claire; Rasmussen, Martin; Øie, Sondre; van de Merwe, Koen; Øien, Knut; Boring, Ronald; Paltrinieri, Nicola; Wærø, Irene; Massaiu, Salvatore; Gould, Kristian (Research report, 2017)
   The Petro-HRA method has been developed in an R&D project called “Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods”, Project no. ...
  • Towards a holistic approach for barrier management in the petroleum industry 

   Øien, Knut; Hauge, Stein; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth (SINTEF Rapport;A26845, Research report, 2015)
  • Vedlikeholdets plass i barrierestyringen 

   Øien, Knut; Hauge, Stein (SINTEF Rapport;A26001, Research report, 2014)