• A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (SINTEF Rapport;A25981, Research report, 2014)
  • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 

   Møller-Holst, Steffen; Zenith, Federico; Thomassen, Magnus Skinlo (Research report, 2016-02-10)
   Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge. Gjennom en kvalitativ ståstedsanalyse (fase I, høsten 2014) ble fire mulige alternative konsepter (batteri, hydrogen, ...
  • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt 

   Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2019:00519, Research report, 2019)
   Orkanger er et industriområde i Trøndelag der sirkulær økonomi kan settes i system og skape økonomiske og miljømessige gevinster samt fremtidige industriarbeidsplasser. En bie-sirkulær industriklynge som utnytter ressurser ...
  • Brenselceller i ASKOs distribusjonsbiler. Forprosjekt for å verifisere egnethet 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Thomassen, Magnus Skinlo (, Research report, 2014)
   Muligheten til å benytte et brenselcellesystem med dieselreformering i distribusjonsbiler ble undersøkt. ASKO Midt-Norge har biler i forskjellige størrelser og to typer kjølesystemer, nemlig med dieselaggregat og med ...
  • Bruk av modeller i boring - IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020 

   Ottermo, Maria Vatshaug; Onshus, Tor Engebret; Bjørkevoll, Knut Steinar (Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å diskutere utfordringer og muligheter ved bruk av modellkontrollerte operasjoner, spesielt knyttet til hvordan modellene og data fra modellene kan brukes på en sikker måte og hvordan ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit; Josefsen, Kjell Domaas; Almås, Karl Andreas (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • CCS status – Input to the CSLF Technology Roadmap 2013 

   Langørgen, Øyvind; Hetland, Jens; Tangen, Grethe; Grimstad, Alv-Arne; Dillen, Menno; Lindeberg, Erik Gøsta Brun; Buddensiek, Maike-Liselotte (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
   The Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) Technical Group has decided to update its Technology Roadmap from 2011 and to present this new roadmap at the 5th CSLF Ministerial Meeting in Houston, USA in November 2013. ...
  • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • FEM formulation for mass diffusion through UMATHT subroutine 

   Alvaro, Antonio; Maincon, Philippe Emmanuel; Osen, Vidar (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   This report summarized the development of a Finite Element framework for the description of bulk mass diffusion of a solute (hydrogen) in metallic materials (iron/steels). The implemented governing diffusion law accounts ...
  • Framework conditions, policies and projections for clean energy export from Norway 

   Skjervold, Vidar Torarin; Wiebe, Kirsten Svenja; Damman, Sigrid; Sundseth, Kyrre; Simas, Moana; Møller-Holst, Steffen (SINTEF Rapport;2020:00344, Research report, 2020)
   This report aims at providing an overview of the main policies, instruments and uncertainties that will influence the potential for clean energy export from Norway to Europe in the coming years. A large portion of the ...
  • Impact of Innovations from the Norwegian CCS Research Centre (NCCS) 

   Tangen, Grethe; Kim, Inna; Brunsvold, Amy; Mølnvik, Mona J.; Vevelstad, Solrun J.; Skurtveit, Elin; Roussanaly, Simon; Munkejord, Svend T.; Cerasi, Pierre; Eliasson, Peder (SINTEF Proceedings;7, Chapter; Research report; Conference object, 2021)
   We have evaluated the potential impact of the research and innovation performed in the Norwegian CCS Research Centre (NCCS). In this context, impact was evaluated along several axes. Examples include reduced emissions, ...
  • Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway 

   Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   The report Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge, (Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway) was written by SINTEF with the assistance ...
  • Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge 

   Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Engelsk versjon: 2018:00594
  • Microstructural Characterization and In-Situ Nano/Micromechanical Testing of Hydrogen Pre-charged Pipeline Steels 

   Hagen, Anette Brocks; Wang, Dong; Fathi, Pernille (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  • Modeling hydrogen transport and hydrogen-induced embrittlement 

   Maincon, Philippe Emmanuel (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   This document provides the theory manual and user manual for two finite elements for the modeling of hydrogen-induced embrittlement of metallic materials. The cohesive zone element (CZE) allows to simulate the creation of ...
  • Nanotechnology in SINTEF: Overview, Strategy and Recommendations 

   Akporiaye, Duncan; Bernstein, Ralph W.; Kilaas, Lars; Vogl, Andreas (Research report, 2005)
   STF90 A05407 A Strategic Working Group (SWG) was established to develop SINTEF’s strategy within Nanotechnology with representatives from SINTEF ICT and Materials and Chemistry. SINTEF looks upon nanotechnology as an ...
  • Nordsjøen som plattform for grønn omstilling 

   Mølnvik, Mona J.; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk; Korpås, Magnus; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius; Tangen, Grethe; Karlsen, Asbjørn; Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind (Research report, 2021)
  • Nordsjøen som plattform for grønn omstilling 

   Mølnvik, Mona J.; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk; Korpås, Magnus; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius; Tangen, Grethe; Karlsen, Asbjørn; Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind (Research report, 2021)