• Bedrifters innovasjonstilnærming i perifere regioner 

      Steinmo, Marianne Terese; Lauvås, Thomas Andre; Eidem, Per Anders; Salamonsen, Krister; Paulsen, Monica (Peer reviewed; Journal article, 2018)
      Denne studien belyser hvordan innovasjonsutfordringer håndteres av bedrifter tilknyttet to perifere regionale innovasjonssystemer (RIS): Mo Industripark og Raufoss Industripark. Casebedriftene ved Mo Industripark er ...