• Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 

   Labonnote, Nathalie; Bryhni, Anders; Lech, Till Christopher (SINTEF rapport;2021:00373, Research report, 2021)
   Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er overmoden for et digitalt skifte. BAE er en av Norges store fastlandsnæringer, men produktivitetsutviklingen har vært lav1 og digitaliseringen går sakte2. BAE-næringen ...
  • Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen. Eikefjord-modellen – pilot for uttesting 

   Flyen, Cecilie (SINTEF Fag;39, Research report, 2016)
   Denne rapporten er den siste i rekken av delrapporter fra innovasjonsprosjektet SamBIM; Samhandling i byggeprosessen, med BIM som katalysator. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. Partnerne ...