• Klassifiseringsverktøy for forskalte betongflater 

      Eide, Mari Bøhnsdalen; Hegseth, Ingrid (COIN Master;, Research report, 2009)
      Målet med denne oppgaven har vært å lage et klassifiseringssystem for forskalte betongoverflater med tanke på porer, poreantall, gråtone og gråtonevariasjoner. I tillegg er det forsøkt å finne egnede metoder for å måle ...