• Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO 

   Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;1, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

   Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for ...
  • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research notat, 2014)
   Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
  • Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere. Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Amundsen, Kristin Helena (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);82, Research report, 2011)
   Beslutningsprosesser: Hva fører til bærekraftige oppgraderinger? Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige ...
  • Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO 

   Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;3, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en av flere delrapporter ...
  • Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen (SINTEF Fag;10, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en flerfaglig analyse av funn fra casestudier av oppgraderte boligblokker. Universell utforming og energistandard er vektlagt i casestudiene. REBO er et kortnavn or Husbankensfireårige strategiske ...
  • Kunnskapsstatus i REBO : Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

   Berg, Berit; Denizou, Karine; Wigenstad, Tore; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin; Øyen, Cecilie Flyen; Knudsen, Wibeke (ZEB Project report; 8, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er utarbeidet som et ...
  • Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;2, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram «God boligkvalitet for alle – utfordringerog løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 2008 – 2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;4, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

   Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research notat, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
  • REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud (SINTEF Fag;8, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Det er gjennomført sju casestudier av ...
  • Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica (SINTEF Notat;5, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...