• Veikart for Trondheim kommune på energiområdet 

      Bysveen, Marie; Støa, Petter; Laanke, Berit (SINTEF AS;2021:00616, Research report, 2021)
      Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått seks mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...