• Smart mobilitet i distriktene - Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap 

      Bardal, Kjersti Granås; Meland, Solveig; Bragtvedt, Stian; Gjertsen, Arild (Nordlandsforskning rapport;7, Research report, 2021-05)
      Nye, smarte mobilitetsløsninger kan bidra til å løse noen av utfordringene knyttet til å etablere og drive bærekraftige kollektivtransporttjenester i distriktene. Utviklingen i teknologi muliggjør blant annet utvikling av ...