• Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 

      Labonnote, Nathalie; Bryhni, Anders; Lech, Till Christopher (SINTEF rapport;2021:00373, Research report, 2021)
      Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er overmoden for et digitalt skifte. BAE er en av Norges store fastlandsnæringer, men produktivitetsutviklingen har vært lav1 og digitaliseringen går sakte2. BAE-næringen ...