• Status for livssykluskostnader i tilknytning til boliger 

      Holthe, Kristin; Barlindhaug, Rolf (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);374, Research report, 2004)
      Livssykluskostnader (LCC) er et samlebegrep på alle bygningsrelaterte kostnader som forekommer i en bygnings livsløp. Det er utviklet flere verktøy som ivaretar LCC, der hensikten er å vurdere investeringskostnader opp mot ...