• SINTEF tilbyr flere laboratorietester for tunnel- og anleggsprosjekter 

      Eggen, Joakim; Rise, Torun (Journal article, 2020)
      Kunnskap om materialegenskaper er avgjørende i alle tunnel- og anleggsprosesser, både for å bestemme tid- og kostnader, og for å vurdere hva bergmassene som tas ut kan brukes til. SINTEF tilbyr nå også Los Angeles- og ...