Now showing items 843-843 of 843

    • Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 

      Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Ocean report;OC2017 A-116, Research report, 2017-05-29)
      Denne rapporten oppsummerer årsaker til rømming av laks og ørret i perioden 2010-2016. Data fra rømmingsmeldinger og Fiskeridirektoratets rapporter ligger til grunn for en detaljert presentasjon som oppdrettere kan bruke ...