• The effect of freeze-chilling on quality changes of cod loins (Gadus morhua) during chilled storage 

   Uglem, Solveig; Nordtvedt, Tom Ståle; Greiff, Kirsti (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   Fish is highly perishable and has a short shelf-life. Freeze-chilling involves freezing and frozen storage followed by thawing and chilled storage. It offers more sustainable logistic benefits as it enables the products ...
  • Evaluering av korttids levendelagring om bord på et kystfartøy 

   Tveit, Guro Møen; Uglem, Solveig (SINTEF Ocean rapporter;2024:00076 A, Research report, 2024-01-31)
   kommersielt kystfartøy som leverer hvitfisk til levendelagring i merd. Levendefangst ble gjennomført med snurrevad i perioden 25. til 28. april med en representativ mengde fisk på tankene. Aktiviteten ble gjennomført med ...
  • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Lagringsstudie og tineforsøk 

   Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Svendsen, Eirik Starheim; Skavang, Pernille Kristiane; Schei, Marte; Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Grimsmo, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF rapport;2022:01117 A, Research report, 2022-11-01)
   Brosme (brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon ...
  • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Teknologikartlegging og produksjonsforsøk 

   Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Grimsmo, Leif; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF Ocean rapporter;2022:01074 A, Research report, 2022-10-24)
   Brosme (Brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som ...
  • Freeze-chilling of whitefish: Effects of capture, on-board processing, freezing, frozen storage, thawing, and subsequent chilled storage—a review 

   Erikson, Ulf Gøran; Uglem, Solveig; Greiff, Kirsti (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The current review investigates how whitefish quality is affected by capture at sea, on board handling, freezing, double freezing, frozen storage, thawing, and chilled storage. Packaging of fillets in MAP and vacuum are ...
  • Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk - Refresh 

   Uglem, Solveig; Svendsen, Eirik Starheim; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Schei, Marte; Erikson, Ulf Gøran; Standal, Inger Beate (SINTEF rapport;2022:00505 A, Research report, 2022-05-20)
   Målet for dette prosjektet har vært å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, vurdere hvordan enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes ...
  • Markedskartlegging brosme - En betraktning av dagens status 

   Tveit, Guro Møen; Myhre, Magnus Stoud; Uglem, Solveig; Keller-Storrud, Trond; Skjerven, Per Arne (SINTEF Ocean rapporter;2023:00249 A, Research report, 2023-02-22)
   Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av konvensjonelle produkter, i form av saltfisk/klippfisk og tørrfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ...
  • Tineforsøk på torskeloins - ReFresh 

   Svendsen, Eirik Starheim; Schei, Marte; Uglem, Solveig (SINTEF rapport;2022:00494 A, Research report, 2022-05-12)
   Denne rapporten beskriver forberedelser, gjennomføring og resultater fra innledende tineforsøk i prosjekt ReFresh. Tineforsøkene var ment å avdekke effekt på drypptap og vannbindingsevne som følge av ulike tineprogram, men ...
  • Variasjon i kvalitet og holdbarhet for refreshprodukter av torsk - "Refreshed" 

   Uglem, Solveig; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle; Schei, Marte; Dalsaune, Solvår Iren; Standal, Inger Beate (SINTEF rapport;2022:00504 A, Research report, 2022-05-20)
   Refreshed produkter, dvs. produkter som blir fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker, er et segment i vekst. I denne studien er det undersøkt hvilken effekt frysing og tining, samt kjølelagring ...
  • Veileder - Industrielle konsepter for refresh produkter av hvitfisk 

   Tveit, Guro Møen; Uglem, Solveig; Svendsen, Eirik Starheim; Nordtvedt, Tom Ståle; Widell, Kristina Norne (SINTEF Ocean rapporter;2022:00544 A, Research report, 2022)
   En refresh-produksjon henviser til produkter som har vært fryst, lagret og tint en eller flere ganger gjennom verdikjeden fra fangst til butikk. En vanlig metode for en refresh-produksjon av hvitfisk er å produsere ...