• 30 tonns utslippsfri gravemaskin. Teknologistatus, kartlegging og erfaringer 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Suul, Jon Are Wold; Sundseth, Kyrre; Ødegård, Anders; Mellegård, Sofie Elisabet; Azrague, Kamal; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Ianssen, Christina (SINTEF Fag;52, Research report, 2018)
   Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere en prototyp for en utslippsfri 30 tonns beltegravemaskin. Hensikten med prosjektet er å utvikle en slik maskin fra et konseptdesign til et kommersielt ...
  • A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emission for a typical Norwegian residential building. By doing this we try to reveal and study the ...
  • A zero emission concept analysis of an office building 

   Dokka, Tor Helge; Kristjansdottir, Torhildur; Time, Berit; Mellegård, Sofie Elisabet; Haase, Matthias; Tønnesen, Jens (ZEB Project report;8, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emissions for a typical Norwegian office building. The goal is to find the most important parameters ...
  • Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling Identifisering av behov – workshop og intervjuer 

   Venås, Christoffer; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;32, Research report, 2018)
   Formålet med dette notatet er å oppsummere funnene fra det grunnleggende arbeidet i deloppgave 1.2. Den første store oppgaven var å gjennomføre en workshop med alle prosjektpartnerne og med en bredt sammensatt gruppe ...
  • Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere. Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Amundsen, Kristin Helena (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);82, Research report, 2011)
   Beslutningsprosesser: Hva fører til bærekraftige oppgraderinger? Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige ...
  • Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper 

   Löfström, Erica; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael (SINTEF Fag;32, Research report, 2015)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST. Med utgangspunkt i to borettslag og ett sameie har prosjektet testet strategier som kan stimulere boligselskaper til å vedta ambisiøs og energieffektiv ...
  • Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer 

   Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Bøhlerengen, Trond; Almås, Anders-Johan; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (SINTEF Fag;28, Research report, 2014)
   Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak. Analysen har to hovedinnfallsvinkler: kommunal overvannshåndtering i Oslo, ...
  • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;34, Research report, 2020)
   Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...
  • Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler 

   Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Fag;46, Research report, 2017)
   Forord. Denne veiledningen med eksempler er utviklet på bakgrunn av dokumentasjon og analyser fra casestudier i prosjektet Helhetlige løsninger for etterinstallering av heis i boligselskaper. Prosjektet har vært finansiert ...
  • How to maximize the chances of sustainable renovation in housing cooperatives 

   Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Mellegård, Sofie Elisabet (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur. Veileder for eiere og beboere 

   Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Mellegård, Sofie Elisabet; Kempton, Hanne Moltubakk; Hauge, Åshild Lappegard; Berg, Fredrik (Research report, 2018)
  • Lessons learnt from the design and construction strategies of two Norwegian low emission construction sites 

   Fufa, Selamawit Mamo; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Mellegård, Sofie Elisabet; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Over the last couple of years, research related to fossil free and emission free construction sites has developed rapidly in Norway, with an ambition to contribute towards global, national and regional emission reduction ...
  • Main drivers for deep retrofitting of shopping malls 

   Haase, Matthias; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Skeie, Kristian; Lollini, Roberto (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Shopping malls inefficiencies 

   Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Skeie, Kristian; Haase, Matthias (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

   Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;24, Research report, 2017)
   Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
  • Typical functional patterns and socio-cultural context 

   Haase, Matthias; Skeie, Kristian; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Homolka, Sarah; Gantner, Johannes; Schneider, Sarah; Lam-Nang, Francesca (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg 

   Mellegård, Sofie Elisabet; Svensson, Anna (SINTEF Notat;11, Research report, 2014)
   En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering. Temaer som inngår i veilederen er tilstandsanalyser, mulighetsstudier, kostnadsanalyse, støtteordninger og beskrivelser ...
  • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
   Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...