• Ansattes syn på digitalisering. En nasjonal kartlegging av digitale forhold som skaper stress og opplevd produktivitet 

   Torvatn, Hans Yngvar; Kløve, Birgit; Landmark, Andreas D. (SINTEF Rapport;2017:00681, Research report, 2017)
  • Big Data in Construction Management Research 

   Sørensen, Anette Østbø; Olsson, Nils; Landmark, Andreas D. (Chapter, 2016)
  • Effective Opportunity management in a Megaproject 

   Johansen, Agnar; Bjerke, Yvonne C.; Landmark, Andreas D. (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper has investigated how the new national museum in Oslo has managed uncertainty over a three-year period (2016-2018). A combined approach was chosen for this study, using both a qualitative and a quantitative data ...
  • En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R 

   Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-12)
   Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen ...
  • Estimating the Impact of Incidents on Process Delay 

   Mannhardt, Felix; Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (International Conference on Process Mining (ICPM);2019, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Process mining reveals how processes in organisations are actually performed and pinpoints deviations from the desired process execution. Process delay is one type of deviation that can be detected. Specific activities may ...
  • Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. 

   Solem, Anniken; Buvik, Marte Pettersen; Finnestrand, Hanne Gudrun; Landmark, Andreas D.; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo (SINTEF Rapport;A27716, Research report, 2016)
  • Først og fremst. Behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for førstehjelp 

   Landmark, Andreas D.; Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Storlykken, Olve; Halvorsen, Marit Røed; Stundal, Kjersti; Rønning, Yngve (SINTEF Rapport;2022:00983, Research report, 2022)
   Først og fremst var et innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle og ta i bruk en behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for å øke digital kompetanse i den norske skolen. Teknologien fra prosjektet skulle også ...
  • Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane 

   Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M. (SINTEF rapport;2021:00476, Research report, 2021)
   Denne rapporten inneholder I hovedsak rimelighetsvurderinger av de godstransportrelaterte slitasjekostnadene på veg og jernbane som er beskrevet i TØI-rapport 1704/2019 og implementert i beregningsverktøyet GodsNytte ...
  • Managing Extended Reality Initiatives in Organisations. A manager´s guide to XR 

   Dahl, Tone Lise; Torvatn, Hans Yngvar; Landmark, Andreas D. (SINTEF Digital rapporter;2020: 00659, Research report, 2020-06)
   This report is intended as a practical introduction guide to help organisations with the process of trying extended reality- technologies by introducing the technologies, giving examples of what these technologies can be ...
  • Mining railway traffic control logs 

   Mannhardt, Felix; Landmark, Andreas D. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Railway traffic is a set of interrelated processes that are centrally controlled. Despite optimized train schedules, train dispatchers still take ad-hoc decisions on the scheduling of trains in the context of unplanned ...
  • Mobile phone data in transportation research: methods for benchmarking against other data sources 

   Landmark, Andreas D.; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Hjelkrem, Odd Andre (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The ubiquity of personal cellular phones in society has led to a surging interest in using Big Data generated by mobile phones in transport research. Studies have suggested that the vast amount of data could be used to ...
  • Mobility Analytics - Undersøkelse av mobildata for Ruter AS 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D.; Hjelkrem, Odd Andre; Södersten, Carl-Johan Hugo (Prosjektnotat;N-07/19, Research report, 2019)
   Hovedhensikten i dette prosjektet har vært «å utforske analysemulighetene dataen fra teleoperatørene kan gi [Ruter], og sammenlikne kvaliteten på datagrunnlaget med dagens datagrunnlag fra reisevaneundersøkelsene (MIS)». ...
  • Mobiltelefonitellinger - Bekrivelse og gjennomgang av data 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-10/20, Research report, 2021)
   Notatet sammenfatter datasettene som er anskaffet fra Telia i dette prosjektet med en beskrivelse av metadata og innhold, samt en kortfattet kvalitetssjekk av dataene. SINTEFs konklusjon er at størrelse på områder og ...
  • Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Research report, 2021)
   I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
  • Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller 

   Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard (SINTEF Viten;1, Book, 2015)
   Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbane, og er ment som et supplement til annen litteratur som finnes på området. Boken er basert på forsknings‐ og utviklingsarbeid utført ved SINTEF, Norges ...
  • R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU). 

   Finne, Håkon; Landmark, Andreas D.; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn (SINTEF rapport;A28156, Research report, 2017)
   Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview ...
  • Redesigning Work With a Lightweight Approach to Coordination Technology 

   Halvorsen, Marit Røed; Austad, Hanne Opsahl; Landmark, Andreas D.; Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Tomasevic, Tanja; Trondsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Coordination of information and resources is central to efficient ward management. Tools to aid coordination include standardized procedures and paper lists and, more recently, electronic tools such as whiteboards and ...
  • Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem 

   Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette (SINTEF Rapport;2020:00649, Research report, 2020)
   Omsorgsboliger og sykehjem er hjem for de aller svakeste og sårbare i samfunnet vårt. Dette er en svært sammensatt gruppe mennesker. Omsorgsbehovene for de enkelte beboerne varierer mye, samtidig som de har overlappende ...
  • The Adaptive Fitting Room 

   Sjøbakk, Børge; Landmark, Andreas D.; Hübert, Hans Petter (Chapter, 2017)
   In order to remain attractive and economically viable whilst supplementing online presence, physical stores need to play to their strengths and engage customers in novel ways. Stores have the possibility to act as experimental ...
  • The effect of temporary speed restrictions, analyzed by using real train traffic data 

   van der Kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper studies the effect of temporary speed restrictions (TSR) in railways. We present a method for analyzing the effect of TSR. TSR, or slow orders, are imposed on the railway to ensure safe use of the infrastructure. ...