• Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy 

   Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26250, Research report, 2014-06-20)
   Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflaten har med store fangster i forhold til ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • The effect of white and green LED-lights on the catch efficiency of the Barents Sea snow crab (Chionoecetes opilio) pot fishery 

   Cerbule, Kristine; Herrmann, Bent; Grimaldo, Vela Eduardo; Grimsmo, Leif; Vollstad, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In commercial snow crab (Chionoecetes opilio) fishery, the catch efficiency of the conical pots is important for increasing the profitability of the industry. This study evaluated the effect of adding green and white light ...
  • Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24716, Research report, 2013-08-28)
   Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) ...
  • Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten 

   Rindahl, Lasse; Richardsen, Roger; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24644, Research report, 2013-08-19)
   I dette forprosjektet er det gjennomført vurderinger av mulighetene for ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten. Det er gjort vurderinger av investeringskostnader, driftskostnader og prispotensial, logistikk og teknologiske ...
  • Establishing a Method for Electrical Immobilization of Whitefish on Board Fishing Vessels 

   Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Digre, H. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A downscaled version of an electrical dry stunner used in aquaculture has been adapted for use on fishing vessels to immobilize the catch (cod, haddock and saithe) shortly after capture to facilitate immediate and easy ...
  • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Lagringsstudie og tineforsøk 

   Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Svendsen, Eirik Starheim; Skavang, Pernille Kristiane; Schei, Marte; Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Grimsmo, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF rapport;2022:01117 A, Research report, 2022-11-01)
   Brosme (brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon ...
  • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Teknologikartlegging og produksjonsforsøk 

   Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Grimsmo, Leif; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF Ocean rapporter;2022:01074 A, Research report, 2022-10-24)
   Brosme (Brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som ...
  • Filetproduksjon av brosme - En enkel kost-nytte-analyse 

   Grimsmo, Leif; Myhre, Magnus Stoud; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Dalsvåg, Hanne (SINTEF rapport;2023:00144 A, Research report, 2023-01-31)
   Brosme (brosme brosme) benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og klippfisk, men det er et mål å øke verdiskapningen fra denne arten. En mulighet til å øke verdiskapningen er produksjon av filet ...
  • Improved bycatch reduction in the mixed demersal trawl fishery for Norway pout (Trisopterus esmarkii) 

   Grimaldo, Eduardo; Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Cerbule, Kristine; Grimsmo, Leif; Pettersen, Hermann (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this study, we compared the bycatch reduction capacity of a trawl fitted with a standard rigid sorting grid with that of a trawl fitted with a newly developed, flexible system called the Excluder. We conducted the fishing ...
  • Increasing sustainability in food production by using alternative bait in snow crab (Chionoecetes opilio) fishery in the barents sea 

   Cerbule, Kristine; Grimsmo, Leif; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The use of food grade wild-captured species as bait for other fisheries questions the sustainability of food production. In pot fisheries, bait is an important factor determining the effectiveness of the gear. In snow crab ...
  • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061 

   Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Ocean rapporter;2018:01302 A, Research report, 2018-12-12)
   I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ...
  • Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter 

   Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean;OC2017 A-196, Research report, 2017-09-15)
   Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk ...
  • Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species 

   Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   During three cruises in the Mid Atlantic Ridge area in 2016 and 2017, we studied the biomass of mesopelagic fish and its potential as a source of protein and oil for animal feed and human consumption. We collected samples ...
  • Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior 

   Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Widell, Kristina Norne (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27673, Research report, 2016-05-04)
   Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste ...
  • Kommersielle produkter av ryggbeinskjøtt fra laks 

   Østvik, Stein Ove; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80A 105028, Research report, 2010-03-12)
   Det er gjennomført 5 forsøk med produksjon av separert ryggbeinkø0tt fra ryggbein av laks ved tre ulike lakseforedlingsbedrifter i prosjektet. Forsøkene har gitt varierende resultat i forhold til kvalitet på ryggbeinkjøttet. ...
  • Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken" 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27288, Research report, 2015-10-15)
   Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering ...
  • Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26355, Research report, 2014)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Frank Asche foretatt en analyse av norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling av sjømat i Norge. Analysen omfatter vurderinger knyttet til: • Dagens situasjon ...
  • Mesopelagics–New gold rush or castle in the sky? 

   Fjeld, Kristian; Tiller, Rachel; Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Standal, Inger Beate (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The growing world population requires large, renewable sources of nutritional food. Fish and other marine resources are nutrient dense and rich in healthy marine omega-3 lipids (EPA and DHA) beneficial to humans and animals ...