• A survey of the requirements for emission-free building and construction sites 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86 E, Research report, 2021)
   The City of Oslo’s Climate Agency has engaged SINTEF to carry out a survey of emissionfree building and construction sites for Oslo Municipality's projects. The principal themes are electricity supply, emission-free ...
  • Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement 

   Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;76, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter ...
  • A chronological development of a framework for emission free construction sites in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The building and construction sector is responsible for 3.4% of total GHG emissions in Norway. Around 95% of these emissions arise from the combustion of fossil fuels for the operation of construction machinery and transport. ...
  • EE Settlement final report 2017–2021 

   Fufa, Selamawit Mamo; Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Landa-Mata, Iratxe; Busswald, Petra; Fjellheim, Kristin; Neugebauer, Georg; Lichtenwöhrer, Peter; Barlindhaug, Rolf; Felberg, Knut (SINTEF Fag;77, Research report, 2021)
   The main objective of EE Settlement project is to provide a tool and guidelines for municipalities, regional and central authorities, as well as for professionals and other actors, for assessing the consequences and impacts ...
  • EE Settlement – Norwegian case studies 

   Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;39, Research report, 2021)
   The vision of the project EE settlement – Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns is to provide a decision support tool and a guideline which enable municipal planners and other stakeholders to ...
  • Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86, Research report, 2022)
   Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ...
  • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
   The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
  • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

   Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
   Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
  • Kriterer for sirkulære bygg. Kartlegging av bransjestandard 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
   Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
  • Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 

   Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; González, Pablo; Magerøy, Kristoffer (SINTEF Notat;46, Research report, 2022)
   Forord. Dette notatet er første versjon til et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass og presenterer resultater fra forskningsprosjektet ConZerW (Construction Site Zero Waste). Målet med notatet er å tydelig ...
  • Metode for klimagassberegninger av bygg - ZEN-case for test og sammenligning av NS 3720 og FutureBuilt Zero 

   Resch, Eirik; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo; Selvig, Eivind; Sandberg, Henriette; Stoknes, Stein; Brattebø, Helge (ZEN Report;49, Research report, 2023)
   For å kunne kvantifisere utviklingen av et nullutslippsområde er klimagassutslipp fra materialer og energibruk i drift viktige indikatorer. Det er utviklet en standard for metode for klimagassberegninger for bygninger – ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;46, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
   Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
  • Potensial- og barrierestudie. Energitjenester i næringsbygg 

   Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Walnum, Harald Taxt; Sandberg, Nina Holck; Cheng, Caroline Y; Fjellheim, Øystein (SINTEF rapport, Research report, 2021)
   Energibruk i næringsbygg unntatt industribygg utgjør 14 % (31 TWh i 2019) av total energibruk i Fastlands-Norge, og redusert energibruk i bygningsmassen er viktig i utviklingen av framtidens energisystem og for å frigjøre ...
  • Potentials for emission reduction and value creation in the rehabilitation of existing building stock using input-output analysis 

   Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Given that most of the world’s building stock for the next 30 years already exists today, renovation of existing buildings and infrastructure represent an important pathway towards a more sustainable future. The aim of ...
  • Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen 

   Fufa, Selamawit Mamo; Vandervaeren, Camille; Fjellheim, Kristin (SINTEF Notat;45, Others, 2022)
   SINTEF har gjennomført en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoverings-prosjektet i Storgata nord i Tromsø. Det omfatter en kartlegging av mulige tiltak som bidrar til klimagassutslippsreduksjon i ...
  • User perspectives on reuse of construction products in Norway: Results of a national survey 

   Fufa, Selamawit Mamo; Henriksen, Marin Kristine; Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs; Fjellheim, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Construction industry is one of the main contributors to the world's emissions and material footprints. Reuse of construction products is one way to lower the sector's embodied emissions and increase resource utilisation. ...
  • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
   Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Notat, 2022)
   Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...