• A26678 - Produksjonsenhet for restrukturert agn 

   Carvajal, Ana Karina; Erikson, Ulf Gøran; Fure, Håkon; Kristinova, Vera (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26678, Research report, 2015-01-23)
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt 

   Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20153, Research report, 2011-08-22)
   Automatisk klassifisering av klippfisk Muligheten for automatisert kvalitetssortering av klippftsk er vurdert. Et parti klippfisk ble klassifisert av en erfaren vraker og resultatene ble sammenliknet med resultatene fra ...
  • Bruk av Salsnes filterteknologi for fjerning av lakselus fra pumpevann ved et lakseslakteri 

   Prestvik, Ø; Erikson, Ulf Gøran; Arff, Johanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104017, Research report, 2010-02-24)
   Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS, januar 2010. Vannprøver for mikroskopering ble hentet utenfor ventemerd, i ventemerd for ...
  • Comparison of organic and conventional food and food production. Part II: Animal health and welfare in Norway 

   Bøe, Knut Egil; Bernhoft, Aksel; Hansen, Inger; Hoel, Kristian; Moe, Randi Oppermann; Seehus, Siri Christine; Svihus, Birger; Whist, Anne C; Østerås, Olav; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Braastad, Bjarne Olai; Erikson, Ulf Gøran; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Lassen, Jørgen Fredrik; Mortensen, Stein Håkon; Næss, Bjørn; Olsen, Rolf-Erik; Rimstad, Espen; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Alexander, Jan (VKM Report;22-2, Research report, 2014-04-30)
  • Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ) 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27309, Research report, 2015)
   This is a final report of the project DANTEQ (2010-2015). Through this project new competence and new methods for optimal handling of whitefish onboard with respect to raw material quality and energy efficiency have been ...
  • Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd 

   Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24309, Research report, 2013-04-19)
   SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for ...
  • Discrimination between weaned and unweaned atlantic cod (Gadus morhua) in capture-based aquaculture (CBA) by X-ray imaging and radio-frequency metal detector 

   Misimi, Ekrem; Martinsen, Svein; Mathiassen, John Reidar Bartle; Erikson, Ulf Gøran (Journal article; Peer reviewed, 2014-04-17)
   The aim of this study was to investigate the feasibility of two detection methods for use in discrimination and sorting of adult Atlantic cod (about 2 kg) in the small scale capture-based aquaculture (CBA). Presently, there ...
  • Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. 

   Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18588, Research report, 2011-01-31)
   Rapporten beskriver evaluering av fiskevelferd i forbindelse med elektrisk bedøvning av oppdrettstorsk. Ulike faktorer er nødvendig for tilfredsstillende håndtering og bedøving av torsk i kommersiell skala diskuteres. ...
  • Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24716, Research report, 2013-08-28)
   Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) ...
  • Establishing a Method for Electrical Immobilization of Whitefish on Board Fishing Vessels 

   Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Digre, H. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A downscaled version of an electrical dry stunner used in aquaculture has been adapted for use on fishing vessels to immobilize the catch (cod, haddock and saithe) shortly after capture to facilitate immediate and easy ...
  • Evaluation of the Whooshh Fish Transport System for transfer of Atlantic salmon broodstock between two tanks 

   Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27987, Research report, 2016-12-08)
   A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the ...
  • Freeze-chilling of whitefish: Effects of capture, on-board processing, freezing, frozen storage, thawing, and subsequent chilled storage—a review 

   Erikson, Ulf Gøran; Uglem, Solveig; Greiff, Kirsti (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The current review investigates how whitefish quality is affected by capture at sea, on board handling, freezing, double freezing, frozen storage, thawing, and chilled storage. Packaging of fillets in MAP and vacuum are ...
  • Harvesting procedures, welfare and shelf life of ungutted and gutted shortfin pompano (Trachinotus falcatus) stored in ice 

   Erikson, Ulf Gøran; Truong, Hanh TM; Le, Dung V; Pham, Phuong D; Svennevig, Niels; Phan, Van T (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-01)
   Despite the possible increase in use of anionic polyacrylamide (APAM) in enhanced oil recovery operations, very little relevant information regarding ecotoxicity exists. The current study assessed acute and sub-lethal ...
  • Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Svendsen, Eirik; Føre, Martin; Økland, Finn; Gräns, Albin; Hedger, Richard David; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Rosten, Carolyn; Frank, Kevin; Erikson, Ulf Gøran; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2021-01-30)
   We investigated the relationship between telemetry measurements of heart rate and swimming activity and the physiological status in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) to assess the potential to use telemetry measurements ...
  • Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing 

   Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Aalberg, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;2018:01081 A, Research report, 2018-12-21)
   Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette ...
  • Innovative Nondestructive Measurements of Water Activity and the Content of Salts in Low-Salt Hake Minces 

   Greiff, Kirsti; Fuentes, Ana; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Masot, Rafa; Alcañiz, Miguel; Barat, José Manuel (Journal article; Peer reviewed, 2014-03-11)
   Impedance spectroscopy (IS), low-field proton nuclear magnetic resonance (LF 1H NMR), chloride titration, ion chromatography, and an ion selective electrode were used to investigate the physicochemical parameters and measure ...
  • Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk - Refresh 

   Uglem, Solveig; Svendsen, Eirik Starheim; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Schei, Marte; Erikson, Ulf Gøran; Standal, Inger Beate (SINTEF rapport;2022:00505 A, Research report, 2022-05-20)
   Målet for dette prosjektet har vært å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, vurdere hvordan enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes ...
  • Live transport of Atlantic salmon in open and closed systems: Water quality, stress and recovery 

   Erikson, Ulf Gøran; Rosten, Carolyn; Pascal, Klebert; Aspaas, Stian; Rosten, Trond Waldemar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The goal of the study was to compare open and closed transports of adult Atlantic salmon in terms of water quality and stress (blood chemistry and white muscle biochemistry). The study comprised of two phases: (i) live ...
  • Low salt products Final report 

   Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26260, Research report, 2014-07-07)
   Salt (NaCl) is the world's most established food additive, because of its excellent preservative effects, the sensorial properties and the increased food processability. In the European countries, 75-80% of salt we consume ...