• A Norwegian ZEB-definition embodied emission 

   Kristjansdottir, Torhildur; Fjeldheim, Henning; Selvig, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun; Time, Berit; Georges, Laurent; Dokka, Tor Helge; Bourelle, Julien; Bohne, Rolf André; Cervenka, Zdena (ZEB Project report;17, Research report, 2014)
   This report deals with how to define what a Zero Emission Building (ZEB) is with explanation and analysis of different parameters related to embodied emissions of CO2 equivalents. The report can be used as a guidance tool ...
  • A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emission for a typical Norwegian residential building. By doing this we try to reveal and study the ...
  • A zero emission concept analysis of an office building 

   Dokka, Tor Helge; Kristjansdottir, Torhildur; Time, Berit; Mellegård, Sofie Elisabet; Haase, Matthias; Tønnesen, Jens (ZEB Project report;8, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emissions for a typical Norwegian office building. The goal is to find the most important parameters ...
  • Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk 

   Dokka, Tor Helge; Svensson, Anna; Wigenstad, Tore; Andresen, Inger; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F. (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);76, Research report, 2011)
  • Energieffektivisering i bygninger – mye miljø for pengene! 

   Dokka, Tor Helge; Hauge, Guro; Thyholt, Marit; Klinski, Michael; Kirkhus, Anders (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);40, Research report, 2009)
  • Energikonsepter for Ådland boligområde 

   Risholt, Birgit Dagrun; Thomsen, Judith; Kristjansdottir, Torhildur; Haase, Matthias; Lien, Kristian Myklebust; Dokka, Tor Helge (ZEB Project report;15, Research report, 2014)
   I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen. Ådland ligger ved Flesland, rett sør for Bergen ...
  • Energy measurements at Skarpnes zero energy homes in Southern Norway: Do the loads match up with the on-site energy production? 

   Sørensen, Åse Lekang; Imenes, Anne Gerd; Grynning, Steinar; Dokka, Tor Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Five houses are designed as zero-energy homes in Skarpnes, Norway. The energy goal is to achieve net zero-energy balance on an annual basis. The houses have heat pumps and solar cells (PV). Energy use and delivered energy ...
  • Erfaringer med passivhus – et systematisk overblikk 

   Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Dokka, Tor Helge; Thomsen, Judith; Jerkø, Sidsel (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2012)
  • Etterprøving av bygningers energibruk. Metodikk 

   Dokka, Tor Helge; Grini, Catherine (SINTEF Fag;6, Research report, 2013)
   Rapporten presenterer en foreløpig metodikk for etterprøving av bygningers energibruk. Den er ment som et underlag til den kommende standarden fra Standard Norge, og er utarbeidet av SINTEF Byggforsk og Entro AS på oppdrag ...
  • Evaluating the Use of Displacement Ventilation for Providing Space Heating in Unoccupied Periods Using Laboratory Experiments, Field Tests and Numerical Simulations 

   Javed, Saqib; Ørnes, Ivar Rognhaug; Dokka, Tor Helge; Myrup, Maria; Holøs, Sverre Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Displacement ventilation is a proven method of providing conditioned air to enclosed spaces with the aim to deliver good air quality and thermal comfort while reducing the amount of energy required to operate the system. ...
  • Faglig underlag for NS 3701:2012. Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger 

   Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);99, Research report, 2012)
   Standarden NS3701 Kriterier for Passivhus‐ og lavenergibygninger – Yrkesbygninger, ble utgitt september 2012. NS 3701 bygger delvis på prosjektrapport 42 fra SINTEF Byggforsk, som har blitt brukt som foreløpig kriterier ...
  • Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter - Jåtten Øst II som case 

   Dokka, Tor Helge; Wigenstad, Tore; Lien, Kristian (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);35, Research report, 2009)
  • Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway 

   Haase, Matthias; Buvik, Karin; Dokka, Tor Helge; Andresen, Inger (Project report;56, Research report, 2010)
  • Justering av energikrav i TEK 

   Thyholt, Marit; Dokka, Tor Helge; Schild, Peter G.; Grini, Catherine; Mysen, Mads (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);27, Research report, 2008)
   Statens bygningstekniske etat (BE) har ønsket å få utredet konsekvensene av ulike ambisjonsnivåer for krav til varmegjenvinning fra ventilasjonsluft, samt eventuelt tilleggskrav til energieffektiv utforming av bygningers ...
  • Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygg 

   Dokka, Tor Helge; Klinski, Michael; Haase, Matthias; Mysen, Mads (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);42, Research report, 2009)
  • Mot passivhusstandard i undervisningsbygg. Mæla smartbygg - sluttrapport 

   Wachenfeldt, Bjørn Jenssen; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);10, Research report, 2008)
   SINTEF har i samarbeid med prosjekteringsgruppen for Mæla Skole arbeidet for å komme frem til smarte og helhetlige løsninger som gjør at en oppnår god komfort med lav energibruk, lav miljøbelastning og lave investeringskostnader. ...
  • Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner 

   Klinski, Michael; Bøhlerengen, Trond; Dokka, Tor Helge (Research report, 2011)
   Foreliggende prosjektrapport er et resultat av et omfattende utredningsarbeid utført av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Trefokus AS i 2010 og 2011. Målet med prosjektet var å skaffe en systematisk oversikt over ulike ...
  • Systematisering av erfaringer med passivhus 

   Klinski, Michael; Thomsen, Judith; Hauge, Åshild Lappegard; Jerkø, Sidsel; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);90, Research report, 2012)
  • Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging. Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader 

   Klinski, Michael; Berg, Torer F.; Maltha, Mette; Mellegård, Sofie; Kristjansdottir, Torhildur; Berge, Magnar; Holøs, Sverre Bjørn; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);113, Research report, 2012)
  • Trekonstruksjoner egnet for passivhus 

   Klinski, Michael; Bøhlerengen, Trond; Dokka, Tor Helge (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2012)
   Several Nordic countries have a long tradition for timber frame building, especially in small houses, but also in larger buildings with load bearing concrete constructions, as filled in wooden structures in the main facades. ...