Now showing items 4816-4835 of 5839

  • Styrkeprøving av vinduer 

   Lossius, Petter (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);65, Others, 1962)
  • Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00383, Report, 2019)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon ...
  • Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy ...
  • Støy fra militær øvingsvirksomhet - Kommentarer til utslippstillatelser for Rena leir, Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet 

   Gjestland, Truls (Research report, 2009)
   Gjeldende utslippstillatelser for Rena-området er kommentert i lys av det norske støyregelverket og relevante internasjonale standarder, og det er foreslått alternativ grensesetting ved en eventuell revisjon av tillatelsene. ...
  • Støy fra snøscooterløyper 

   Gjestland, Truls Tormodsønn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er gjort feltmålinger av støy fra snøscooterløyper under forskjellige kjøreforhold. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraseer. Rapporten gir statistisk maksimumsnivå for støy ved ...
  • Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim 

   Storeheier, Svein Ådne (Research report, 2007)
   I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i ...
  • Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika 

   Storeheier, Svein Ådne (Research report, 2005)
   STF90 A05003 I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningene mot rundkjøringen i delområde Skjæringen. ...
  • Støy i rørinstallasjoner : årsak til tappestøy og muligheter for bekjempelse. Foreløpige erfaringer fra NBI's undersøkelser 

   Jørgensen, Kjell (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);87, Others, 1964)
  • Støy i sanitæranlegg 

   Olsen, Per (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);185, Others, 1969)
  • Støy- og teksturmålinger på Ska8-dekker 2012-2015 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (Research report, 2015)
   Denne rapporten oppsummerer støy- og teksturmålinger på i alt 17 ulike steder med Ska8-dekke, samt ett sted med Ab11. Fire av veidekkene ble lagt i 2012, 12 av dekkene i 2013, og ett dekke i 2014. Alle støymålingene er ...
  • Støyanalyser for SNAP – Southern Norway Airspace Project 1. Bergen lufthavn Flesland 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er gjennomført beregninger endrede ruteføringer for offshore helikopter til og fra Bergen lufthavn Flesland. Alternativet er sammenlignet med en oppdatert beskrivelse av dagens prosedyrer og utført med basis i ...
  • Støyanalyser for SNAP – Southern Norway Airspace Project 2. Stavanger lufthavn Sola. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er gjennomført beregninger av to alternativer for endrede ruteføringer for offshore helikopter til og fra Stavanger lufthavn Sola. Begge alternativene er sammenlignet med en oppdatert beskrivelse av dagens prosedyrer ...
  • Støyberegner - Teknisk dokumentasjon 

   Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (Research report, 2007)
   Denne rapporten er en teknisk beskrivelse av støyberegningsløsningen som er utviklet av SINTEF for Statens vegvesen. Hensikten med rapporten er primært å gjøre framtidig utviklingsarbeid og vedlikehold enklere ved at ...
  • Støyberegning for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
  • Støyberegning for helikopterlandingsplass på Lovund, Lurøy kommune. Støysoner etter retningslinje T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Fisher Helgeland har gitt SINTEF Digital i oppdrag å foreta en støyberegning for en planlagt helikopterlandingsplass på Lovund i Lurøy kommune. Beregningen er utført etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, ...
  • Støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
  • Støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01361, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear. Det er beregnet for dagens trafikk og for en tiårs prognose. Prognosen inkluderer både trafikkvekst og utskifting av ...
  • Støyberegning for Tromsø lufthavn Langnes med forlenget rullebane. Støysoner etter T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00250, Report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Tromsø lufthavn Langnes etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til ...
  • Støyberegning for Ørsta-Volda lufthamn. For perioden 2015-2025 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Ørsta-Volda lufthamn Hovden etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning ...
  • Støyberegninger etter retningslinje T-1442 for Rogaland Luftsportsenter, Ege. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2008)
   Det er utført beregninger av støy fra flyaktiviteten for en foreslått plassering av en flyplass for Stavanger Fallskjermklubb. Flyplassen er lagt til Ege i Egersund kommune. Beregningene gjøres i henhold til reglene i ...