Now showing items 450-469 of 4987

  • Automation of the Rail – Removing the Human Factor? 

   Stene, Trine Marie (Chapter, 2018)
   Digitalization is a global change affecting a variety of social conditions and businesses. In addition to changing products and services in businesses and the labour market, digitalization will also create radically new ...
  • Automatisert kjøring på veg 

   Foss, Trond (SINTEF rapport;2017:00264, Research report, 2017)
  • Automatisert landegning av line-forprosjekt - Sluttrapport på FHF-prosjekt 900629 

   Rindahl, Lasse; Eldby, Jørn (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20876, Research report, 2011-10-12)
   Dette prosjektet hadde til hensikt å gjøre en vurdering av mulighetene for utvikling av teknologi for å gjøre arbeidsoperasjonene rundt landegning enklere og mindre kostnadskrevende. Gjennom dette forprosjektet har SINTEF ...
  • Automatisert landegning - Del 2 

   Rindahl, Lasse (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27737, Research report, 2016-05-27)
   Denne rapporten oppsummerer Del 2 av prosjektet "Automatisert landegning for kystlineflåten: Hovedprosjekt" (FHF-prosjekt nr. 900689). I forbindelse med avslutningen av Del I av prosjektet kom det frem oppdaterte prosjektmål ...
  • Automatisert landegning for kystlineflåten: Hovedprosjekt 

   Rindahl, Lasse (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25762, Research report, 2013-12-20)
   Det er oppnådd en reduksjon i egnetid på land på anslagsvis 30 % (fra 75 til 50-55 minutt pr. stamp med 300 krok, avhengig av det aktuelle fiskeriet, gjennom klaving på magasin om bord under haling. Betydelig ytterligere ...
  • Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy 

   Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26250, Research report, 2014-06-20)
   Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflaten har med store fangster i forhold til ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter 

   Westavik, Harry; Misimi, Ekrem (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26112, Research report, 2014-05-12)
   Det ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ...
  • Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi 

   Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22559, Research report, 2012-03-21)
   Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av ...
  • Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847 

   Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27678, Research report, 2016-05-11)
   Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre ...
  • Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt 

   Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20153, Research report, 2011-08-22)
   Automatisk klassifisering av klippfisk Muligheten for automatisert kvalitetssortering av klippftsk er vurdert. Et parti klippfisk ble klassifisert av en erfaren vraker og resultatene ble sammenliknet med resultatene fra ...
  • Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapport 

   Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Øye, Elling Ruud (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27568, Research report, 2016-04-14)
   Prissetting (kr/kg) av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen av fisken i hele verdikjeden. Det gjelder fra ...
  • Autonomous Job Analysis: A Method for Design of Autonomous Marine Operations 

   Grøtli, Esten Ingar; Vagia, Marialena; Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Bjerkeng, Magnus Christian; Transeth, Aksel Andreas; Svendsen, Eirik; Rundtop, Per (Journal article, 2016)
   Increased use of autonomy is considered crucial for continued growth in maritime industries like oil- and gas, waterborne transport, and fisheries- and aquaculture. This article presents a method called Autonomous Job ...
  • AUV Pipeline Following using Reinforcement Learning 

   Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Kyrkjebø, Erik; Transeth, Aksel Andreas (Chapter, 2010)
  • A variable neighbourhood search heuristic for disruption management in offshore oil and gas logistics 

   Stålhane, Magnus; Albjerk, Nils; Danielsen, Teodor; Krey, Stian; Fagerholt, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-18)
   This paper studies operational planning and disruption management in offshore oil and gas logistics. A significant amount of time is currently spent on operational planning, and major costs are caused by disruptions to the ...
  • A vessel pickup and delivery problem from the disruption management in offshore supply vessel operations 

   Albjerk, Nils; Danielsen, Teodor; Krey, Stian; Stålhane, Magnus; Fagerholt, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2016-06-10)
   This paper considers a vessel pickup and delivery problem that arises in the case of disruptions in the supply vessel logistics in the offshore oil and gas industry. The problem can be modelled as a multi-vehicle pickup ...
  • Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk 

   Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer (SINTEF Rapport;OC2017 A-218, Research report, 2017)
   Resultatene viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Aktørene dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene ...
  • Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk 

   Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer (SINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-218, Research report, 2017-10-27)
   Resultatene viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Aktørene dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene ...
  • A Virtual synchronous machine implementation for distributed control of power transformers in SmartGrids 

   D'Arco, Salvatore; Suul, Jon Are Wold; Fosso, Olav B (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The ongoing evolution of the power system towards a “SmartGrid” implies a dominant role of powerelectronic converters, but poses strict requirements on their control strategies to preserve stability andcontrollability. In ...
  • A Visual Data Profiling Tool for Data Preparation 

   Zernichow, Bjørn Marius von; Roman, Dumitru (Chapter, 2017)
   In this paper, we propose a tool that implements visual data profiling capabilities for data preparation – an essential step in the process of linked data generation. Our tool features visual data profiling – a technique ...