• Ny nettleiemodell for norske husholdninger 

      Sæle, Hanne; Aasen, Marianne (SINTEF Rapport;, Research report, 2021)
      Spørreundersøkelse blant norske husholdninger oktober 2020 Denne rapporten presenterer deskriptive resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført i FLEXEFFECT-prosjektet i oktober 2020. Formålet til undersøkelsen er å ...