• Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

   Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;37, Research report; Report, 2017)
   Reduction of energy use and GHG emissions in the building sector is a high priority. The EU 2050 roadmap that was established in 2010, states that to achieve a global warming of less than 2°C in this century, Europe should ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
   Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
  • Utdrag fra Framdriftsrapporten til Norges forskningsråd 2020 

   Time, Berit (Report, 2020)
   Resultater, høydepunkter og arbeid med innovasjoner
  • Vurdering av resirkulert tilslag. Egnethet i rørgrøfter 

   Engelsen, Christian John; Rise, Torun (SINTEF;2019:00424, Research report; Report, 2019)
   I denne rapporten er egnetheten til a bruke resirkulert tilslag i r¢rgrøfter vurdert på bakgrunn av eksisterende kunnskap og erfaringer. Kvaliteten på resirkulert tilslag er generelt avhengig av kildemateriale. Resirkulert ...