• Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Notat, 2021)
   I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
  • Outward drying of basement walls. Documentation of a laboratory experiment 

   Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid (Klima 2050 Note;136, Notat, 2021)
   Introduction. In Norway, recommendations for the construction of basement walls changed in 2015. It is now recommended to use vapour-permeable thermal insulation on the exterior side of basement walls to increase outward ...
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Notat, 2022)
   Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...