• Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord 

      Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27191, Research report, 2015-11-02)
      Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny ...