• Den norske fiskeflåten - HMS - status pr. 2010 

      Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103048, Research report, 2010-12-29)
      Oppdraget for denne statusrapporten ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i form av et spesifisert notat datert 31-03-09 med undertittel/mandat: "En beskrivelse og vurdering av situasjonen i fiskeflåten anno 2009. D.v.s. ...