• Arbeidsulykker i havbruk - Analyser av registrerte personulykker på havbruksanlegg og -fartøy 

   Holmen, Ingunn Marie; Holen, Siri (SINTEF Ocean rapporter;2023:01398 A, Research report, 2023-12-08)
   Denne rapporten presenterer analyser av registrerte arbeidsulykker i havbruksnæringa i Norge basert på tre ulike kilder: Sjøfartsdirektoratet (2012-2022), Arbeidstilsynet (2011- 2022) og SINTEF Ocean (yrkesdød 1982-2022). ...
  • Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Sønvisen, Signe Annie; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Ocean rapporter;2023:01511 A, Research report, 2023-12-22)
   Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I ...