• Omsorgsbelastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens 

      Hagen, Per Ivar; Eide, Arne Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Hensikten med studien er å analysere faktorer som forklarer omsorgsbelastning blant pårørende til hjemmeboende personer med demens. Studien bidrar med ny kunnskap ved å analysere en rekke forklaringsfaktorer samlet – i ...