• Lydmåling i laboratorium av vinduer, yttervegger, tak og ytterveggventiler 

      Homb, Anders; Hveem, Sigurd; Høilund-Kaupang, Halvard (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);102, Research report, 2012)
      Hensikten med prosjektet har vært å bedre underlaget for beregning av innendørs lydnivå og sikre større grad av likebehandling av utbedringstiltak i tilknytning til ulike anlegg i regi av samferdselsmyndighetene o.l. Det ...