• Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet 

      Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapport;652, Research report, 2016)
      Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...