• Klassifisering av robusthet 

      Meløysund, Vivian; Gåsbak, Johan H; Bøhlerengen, Trond (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);109, Research report, 2012)
      Denne aktiviteten i forskningsprosjektet ROBUST har som formål å utvikle et system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusthet. Det foreslåtte systemet er beskrevet på et overordnet nivå. Systemet klassifiserer ...