• Nullpunktanalyse av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION 

      Ramstad, Lone Sletbakk; Stene, Trine Marie; Finne, Håkon (SINTEF rapport;2019:00481, Research report, 2019)
      Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program ...