• Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland 

      Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF Rapport;2018:00812, Research report, 2018)
      Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt ...