• Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane 

   Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M. (SINTEF rapport;2021:00476, Research report, 2021)
   Denne rapporten inneholder I hovedsak rimelighetsvurderinger av de godstransportrelaterte slitasjekostnadene på veg og jernbane som er beskrevet i TØI-rapport 1704/2019 og implementert i beregningsverktøyet GodsNytte ...
  • Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller 

   Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard (SINTEF Viten;1, Book, 2015)
   Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbane, og er ment som et supplement til annen litteratur som finnes på området. Boken er basert på forsknings‐ og utviklingsarbeid utført ved SINTEF, Norges ...
  • Safety when implementing digital Technology and Infrastructure. 

   Stene, Trine Marie (Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL);, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Increasing critical infrastructure (CI) resilience is a European strategy to enhance safety and security. A digital radio standard for the rail have been developed by The International Union of Railways (UIC) - The Global ...
  • Safety when implementing digital Technology and Infrastructure. 

   Stene, Trine Marie (Chapter, 2019)
   Increasing critical infrastructure (CI) resilience is a European strategy to enhance safety and security. A digital radio standard for the rail have been developed by The International Union of Railways (UIC) - The Global ...