• Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105002, Research report, 2010-01-07)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...
  • New active fishing gear Model tests and analysis of new design concepts 

   Hansen, Kurt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20244, Research report, 2011-08-30)
   Two designs for a new active fishing gear were made, scale models constructed, and model scale tests performed in a flume tank. Both net designs can be operated as a Danish seine, a semi-pelagic trawl or a pelagic trawl.
  • Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway 

   Syversen, Tore; Lilleng, Grethe; Vollstad, Jørgen; Bård, Hanssen; Sønvisen, Signe Annie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wear and tear on fishing gear is a sparsely investigated source of microplastic pollution in the sea. In Norway, Danish seine ropes and trawls are the fishing gears that contribute most to this pollution. The main reason ...