• Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot innelufta 

      Geving, Stig; Holme, Jonas; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);65, Research report, 2010)
      I dette prosjektet er det gjort analyser og vurderinger knyttet til bruk av alternative dampsperrer i ytterkonstruksjoner. Det inkluderer yttervegger og luftede tak hvor det benyttes produkter på varm side av isolasjonen ...