• Consequences of energy retrofitting for daylight availability in Norwegian apartments based on measurements and simulations 

   Lolli, Nicola; Haase, Matthias (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Substituting existing windows for highly insulated glazing systems in Norwegian residential buildings may have a strong impact during the winter season due to the reduction of daylight availability. This paper investigates ...
  • Dagslys i rehabiliterte boliger 

   Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;25, Research notat, 2017)
   Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
  • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

   Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
   Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...