• Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg 

      Skoglund, Kjell Arne; Tørum, Erik; Hoff, Inge (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);SBF 2012 A0232, Research report, 2012)
      Vurdering av retningslinjer. SINTEF har i denne rapporten vurdert to forslag til retningslinjer for legging av kabler og rør langs riksveg fra hhv. Statens vegvesen og ledningsbransjen. De to forslagene har begge sine ...