• 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet 

   Rohde, Tarald; Kalseth, Birgitte; Torvatn, Hans Yngvar; Øyum, Lisbeth (SINTEF rapport;A24485, Research report, 2014)
   Utvidet opptaksområde i Helse Sør Øst, forutsetningene for omstillingsprogrammet Forslaget om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av St. prp. Nr. 44 (2006-2007) ...
  • Norsk marin ingrediensindustri 

   Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 21511, Research report, 2011-12-05)
   Foreliggende rapport gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007 – 2010. Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er ...
  • Norsk marin ingrediensindustri - Struktur og lønnsomhet 2007 -2011 

   Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24226, Research report, 2012-04-09)
   Foreliggende rapport gir et sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007-2011. Rapporten omfatter totalt 63 selskaper med total omsetning i 2011 på 8.mrd kroner. I ...