• Hurtig metode for å estimere buksprenging i pelagisk fisk ombord 

      Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Martinez, Iciar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24739, Research report, 2013-06-20)
      Buksprenging er en kvalitetsforringende prosess hvor bukområdet hos fisken brytes ned post mortem. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utviklingen av en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje som forårsaker ...