• Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger 

      Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Multidose innebærer at tabletter blir pakket maskinelt for hvert doseringstidspunkt. Formålet er å øke sannsynligheten for at personer som bruker flere ulike legemidler, får riktige legemidler til riktig tid. Stadig flere ...