• Resultater fra tester av Fastsandspredere i uke 3/2005 

      Vaa, Torgeir (SINTEF Rapport;STF50 A05179, Research report, 2005)
      Hensikten med testene på Dombås i uke 3/2005 var å prøve ut Fastsandenheter både med hensyn på funksjonalitet og driftsmessige forhold samt effekten på veg i form av friksjonstilskudd etter strøing. Tester av den typen en ...