• Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

   Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
  • LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM" 

   Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne (SINTEF rapport;2020:00884, Research report, 2020)
   This report isa collection of the memos written in work package 1 of the LambdaRoad project, where the overall project objectives is to study the need and requirements for electronic communication (ecom) in the future ...