• Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing 

      Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Aalberg, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;2018:01081 A, Research report, 2018-12-21)
      Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette ...