• The institutional context of crisis. A study of the police response during the 22 July terror attacks in Norway 

   Bye, Rolf Johan; Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Nyheim, Ole Magnus; Aalberg, Asbjørn Lein; Johnsen, Stig Ole (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper we address the institutional context of the police response during the 22 July terror attacks in Norway. Our analysis shows how institutionalized informal practices, established over time, influenced the ...
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...