• Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

   Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
   Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
  • Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim 

   Riise, Elin Meinich; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Solli, Jøran; Time, Berit; Bø, Lars Arne (Klima 2050 Report;29, Research report, 2021)
   Hensikten med denne rapporten er å finne ut hvordan klimatilpasning er hensyntatt i et utvalg av planer fra Trondheim kommune og noen eksempler fra Oslo kommune. Metodisk er det sett på samlet 24 reguleringsplaner fra ...
  • Metodeutvikling for modellering av høyere fartsgrenser 

   Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Babri, Sahar; Straume, Anders; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli (SINTEF;2019:00982, Research report, 2020)
   Rapporten beskriver en utvidelse av gjeldende metodikk for estimering av kjørefart og utslipp i verktøy for modellering av transport (RTM) og nytte/kostnadsanalyser (EFFEKT). Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å ...