• Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

   Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
   Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
  • Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB 

   Sartori, Igor; Løtveit, Sjur V.; Skeie, Kristian (ZEB Project report;41, Research report, 2018)
   This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany ...
  • Interaction with local energy grid 

   Antolin, Javier; Quijano, Ana; Samaniego, Jesus; Bujedo, Luis Ángel; Noris, Federico; Haase, Matthias; Skeie, Kristian; Newborough, Marcus; Green, Ben (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker 

   Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian (SINTEF Notat;, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, ...
  • Main drivers for deep retrofitting of shopping malls 

   Haase, Matthias; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Skeie, Kristian; Lollini, Roberto (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

   Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
   Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
  • Performing quantitative analyses towards sustainable business models in building energy renovation projects: Analytic process and case study 

   Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The building sector is responsible for several environmental impacts, as well as economic and social consequences. Hence, the adoption of energy efficiency measures in building renovation projects can lead to benefits to ...
  • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

   Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
   Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
  • Shopping malls inefficiencies 

   Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Skeie, Kristian; Haase, Matthias (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Systemic solution-sets 

   Vázq, María Victoria Cambronero; Belleri, Annamaria; Avantaggiato, Marta; Dipasquale, Chiara; Gutierrez, Javier Antolín; Haase, Matthias; Skeie, Kristian (CommONEnergy;, Research report, 2017)
  • Typical functional patterns and socio-cultural context 

   Haase, Matthias; Skeie, Kristian; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Homolka, Sarah; Gantner, Johannes; Schneider, Sarah; Lam-Nang, Francesca (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
   Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...