• Building Energy Performance Evaluation of a Norwegian single-family house applying ISO-52016 

   Skeie, Kristian; Gustavsen, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In the following work, we have implemented a version of the hourly method in the ISO 52016-1:2017 standard, informed by the central input table in the SN/TS 3031:2021 specification, including a building energy supply system ...
  • Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? 

   Sandberg, Nina Holck; Dokka, Tor Helge; Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Manrique Delgado, Benjamin; Lassen, Niels (ZEN Report;50, Research report, 2023)
   I Energikommisjonens rapport "Mer av alt – raskere" beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål om energi-effektivisering i byggsektoren ...
  • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

   Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
   Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
  • Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB 

   Sartori, Igor; Løtveit, Sjur V.; Skeie, Kristian (ZEB Project report;41, Research report, 2018)
   This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany ...
  • Interaction with local energy grid 

   Antolin, Javier; Quijano, Ana; Samaniego, Jesus; Bujedo, Luis Ángel; Noris, Federico; Haase, Matthias; Skeie, Kristian; Newborough, Marcus; Green, Ben (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker 

   Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian (SINTEF Notat;27, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, ...
  • Main drivers for deep retrofitting of shopping malls 

   Haase, Matthias; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Skeie, Kristian; Lollini, Roberto (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

   Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;22, Research report, 2017)
   Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
  • Performing quantitative analyses towards sustainable business models in building energy renovation projects: Analytic process and case study 

   Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The building sector is responsible for several environmental impacts, as well as economic and social consequences. Hence, the adoption of energy efficiency measures in building renovation projects can lead to benefits to ...
  • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

   Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
   Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
  • Shopping malls inefficiencies 

   Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Skeie, Kristian; Haase, Matthias (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Sub-hourly measurement datasets from 6 real buildings: Energy use and indoor climate 

   Sartori, Igor; Walnum, Harald Taxt; Skeie, Kristian; Georges, Laurent Francis Ghislain; Knudsen, Michael D.; Bacher, Peder; Candanedo, José; Sigounis, Anna-Maria; Prakash, Anand Krishnan; Pritoni, Marco; Granderson, Jessica; Yang, Shiyu; Wan, Man Pun (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The data presented here were collected independently for 6 real buildings by researchers of different institutions and gathered in the context of the IEA EBC Annex 81 Data-driven Smart Buildings, as a joint effort to compile ...
  • Systemic solution-sets 

   Vázq, María Victoria Cambronero; Belleri, Annamaria; Avantaggiato, Marta; Dipasquale, Chiara; Gutierrez, Javier Antolín; Haase, Matthias; Skeie, Kristian (CommONEnergy;, Research report, 2017)
  • Typical functional patterns and socio-cultural context 

   Haase, Matthias; Skeie, Kristian; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Homolka, Sarah; Gantner, Johannes; Schneider, Sarah; Lam-Nang, Francesca (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Validation of decomposition models for solar irradiance at high latitudes: A preliminary study 

   Manni, Mattia; Nocente, Alessandro; Skeie, Kristian; Bellmann, Martin Pawel; Lobaccaro, Gabriele (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The accurate estimation of buildings' solar potential contributes to boost the exploitation of solar energy at high latitudes. The decomposition of global irradiation into the direct and diffuse fractions is a fundamental ...
  • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;40, Research report, 2018)
   Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...