• Effect of using biodegradable PBSAT gillnets on the Catch efficiency and quality of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 

   Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-27)
   The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius ...
  • Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. 

   Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18588, Research report, 2011-01-31)
   Rapporten beskriver evaluering av fiskevelferd i forbindelse med elektrisk bedøvning av oppdrettstorsk. Ulike faktorer er nødvendig for tilfredsstillende håndtering og bedøving av torsk i kommersiell skala diskuteres. ...
  • Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24716, Research report, 2013-08-28)
   Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) ...
  • Energy measurements onboard pelagic purse seiner 

   Svendsen, Eirik Starheim; Schei, Marte (SINTEF Rapport;, Research report, 2021-02-12)
   This report describes a research cruise carried out on a pelagic purse seiner during the autumn 2020 on the North Sea. The cruise was carried out to perform an assessment of the energy efficiency of the onboard RSW ...
  • Evaluation of the Whooshh Fish Transport System for transfer of Atlantic salmon broodstock between two tanks 

   Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27987, Research report, 2016-12-08)
   A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the ...
  • Fangstoperasjon og fiskekvalitet Tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012 

   Digre, Hanne; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25246, Research report, 2013-10-16)
   Målsettingen med toktet var å undersøke hvordan de forskjellige delene i nota beveger seg under fangstprosessen i snurrevadfiske, og hvordan dette påvirker overlevelse, stressnivå og fangstskader på fisken. I tillegg var ...
  • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Lagringsstudie og tineforsøk 

   Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Svendsen, Eirik Starheim; Skavang, Pernille Kristiane; Schei, Marte; Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Grimsmo, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF rapport;2022:01117 A, Research report, 2022-11-01)
   Brosme (brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon ...
  • Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing 

   Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Aalberg, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;2018:01081 A, Research report, 2018-12-21)
   Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette ...
  • Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species 

   Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   During three cruises in the Mid Atlantic Ridge area in 2016 and 2017, we studied the biomass of mesopelagic fish and its potential as a source of protein and oil for animal feed and human consumption. We collected samples ...
  • Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk - Refresh 

   Uglem, Solveig; Svendsen, Eirik Starheim; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Schei, Marte; Erikson, Ulf Gøran; Standal, Inger Beate (SINTEF rapport;2022:00505 A, Research report, 2022-05-20)
   Målet for dette prosjektet har vært å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, vurdere hvordan enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes ...
  • Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior 

   Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Widell, Kristina Norne (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27673, Research report, 2016-05-04)
   Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste ...
  • Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar 4-panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet? Tokt ombord F/Tr Havtind 28.06.16 – 11.07.16 

   Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo; Øye, Elling Ruud; Schei, Marte (SINTEF Ocean report;OC2017 A-081, Research report, 2017-03-27)
   Målet med toktet var å evaluere om kvaliteten hos trålfanget fisk ble bedre ved å benytte fire-panelskonstruksjoner fra ristseksjonen og bak til sekken. I tillegg skulle det vurderes om knuteløs sekk gav økt fangstkvalitet ...
  • Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken" 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27288, Research report, 2015-10-15)
   Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering ...
  • Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A25816, Research report, 2014-01-27)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på ...
  • Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26559, Research report, 2014-12-18)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. ...
  • Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014 

   Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26694, Research report, 2015-02-10)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et an·net fartøy (overpumping) etter at pumping ...
  • Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers 

   Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2016-03)
   Gutted Atlantic cod, packed in cartons, were frozen immediately after killing in a magnetic field (cell alive system). The results were compared with traditional air-blast freezing or by putting the cartons directly in a ...
  • Tineforsøk på torskeloins - ReFresh 

   Svendsen, Eirik Starheim; Schei, Marte; Uglem, Solveig (SINTEF rapport;2022:00494 A, Research report, 2022-05-12)
   Denne rapporten beskriver forberedelser, gjennomføring og resultater fra innledende tineforsøk i prosjekt ReFresh. Tineforsøkene var ment å avdekke effekt på drypptap og vannbindingsevne som følge av ulike tineprogram, men ...
  • Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Meines april 2017 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Øye, Elling Ruud (SINTEF Ocean;2017:00369, Research report, 2017-09-21)
   Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. ...
  • Variasjon i kvalitet og holdbarhet for refreshprodukter av torsk - "Refreshed" 

   Uglem, Solveig; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle; Schei, Marte; Dalsaune, Solvår Iren; Standal, Inger Beate (SINTEF rapport;2022:00504 A, Research report, 2022-05-20)
   Refreshed produkter, dvs. produkter som blir fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker, er et segment i vekst. I denne studien er det undersøkt hvilken effekt frysing og tining, samt kjølelagring ...