• Dynamic building stock modelling: Application to 11 European countries to support the energy efficiency and retrofit ambitions of the EU 

   Sandberg, Nina Holck; Sartori, Igor; Heidrich, Oliver; Dawson, Richard; Dascalaki, Elena; Dimitriou, Stella; Vimmr, Tomáˇs; Filippidou, Faidra; Stegnar, Gaˇsper; ˇSijanec Zavrl, Marjana; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A dynamic building stock model is applied to simulate the development of dwelling stocks in 11 European countries, over half of all European dwellings, between 1900 and 2050. The model uses time series of population and ...
  • Dynamic building stock modelling: General algorithm and exemplification for Norway 

   Sartori, Igor; Sandberg, Nina Holck; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper presents a model based on dynamic material flow analysis, general in its principles and applied to the dwelling stock of Norway for exemplification. The algorithm at the core of the model is presented in the ...
  • Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040 

   Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Brattebø, Helge (ZEN Report;14, Report, 2019)
   Det sies ofte at det er et stort potensial for energisparing og reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen. Som innspill til sin oppdaterte klimastrategi ønsker Oslo kommune en forskningsbasert vurdering ...
  • Explaining the historical energy use in dwelling stocks with a segmented dynamic model: case study of Norway 1960-2015 

   Sandberg, Nina Holck; Sartori, Igor; Vestrum, Magnus Inderberg; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A segmented dynamic dwelling stock model is proven useful for understanding the development and changes of ageing building stocks, which is highly relevant for renovation measures and estimates of energy use and emissions ...
  • Fremtidig utvikling i energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse 

   Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sandberg, Nina Holck; Storvolleng, Ragni Kristin; Baltruszewics, Marta; Folstad, Marie; Skaran, Anja Myreng; Sartori, Igor (Research report, 2014-09-28)
   Denne rapporten presenterer metodikk og foreløpige resultater i forbindelse med estimering av den fremtidige utviklingen i energiforbruk og CO2-utslipp fra den norske boligmassen. Dette er et forskningsarbeid som er utført ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Is It Possible to Supply Norwegian Apartment Blocks with 4th Generation District Heating? 

   Rønneseth, Øystein; Sartori, Igor; Sandberg, Nina Holck (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Direct electricity is widely used for heating purposes in Norway, leading to significant strain on the electricity grid during the heating season. Conversion to 4th generation district heating (4GDH) is an effective method ...
  • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

   Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;, Research report, 2018)
   How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...
  • Using a segmented dynamic dwelling stock model for scenario analysis of future energy demand: The dwelling stock of Norway 2016–2050 

   Sandberg, Nina Holck; Sartori, Igor; Vestrum, Magnus Inderberg; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The housing sector is important for future energy savings and greenhouse gas emission mitigation. Adynamic, stock-driven and segmented dwelling stock model is applied for dwelling stock energy analyses.Renovation activity ...