• Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiverne på laget 

   Mandal, Roland; Midtgård, Trude Mariane; Mordal, Siri (SINTEF Digital rapporter;2019:0060, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet "Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget", som SINTEF har utført med finansiering fra FoUseksjonen i Arbeids- og veiferdsdirektoratet. Målsettingen med ...
  • Digital ekskludering i NAV — Hvem, når, hvorfor? 

   Midtgård, Trude Mariane; Sand, Kari; Thun, Sylvi; Hilland, Geir Haakon; Ose, Solveig Osborg (SINTEF Rapport;2022:00591, Research report, 2022)
   Mål: Det overordnede målet med dette prosjektet var å undersøke om det er noen grupper som er mer digitalt sårbare enn andre, hvilke forhold som utgjør digital sårbarhet og hvilke konkrete barrierer og utfordringer sårbare ...
  • Digitale velferdstjenester – En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker 

   Sand, Kari; M. Bergschöld, Jenny; Midtgård, Trude Mariane (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2020)
   Formålet med denne litteraturgjennomgangen var å vise hvilken kunnskap som finnes om digitalisering av offentlige tjenester, hovedsakelig velferdstjenester, samt hvilken kunnskap som mangler. Vi har gjennomført en ...
  • Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig (SINTEF Rapport;2020:00334, Research report, 2020)
   Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på ...
  • Evaluering av bedriftshelsetjenesten 

   Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane (SINTEF Rapport;A27819, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Målet med studen har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter ...
  • Evaluering av bedriftshelsetjeneten i Norge 

   Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane (SINTEF rapport;A27819, Research report, 2016)
  • Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 

   Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy (SINTEF Rapport;2020:00017, Research report, 2020)
   Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle ...
  • Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten 

   Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane (SINTEF Rapport;A27675, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet ...
  • Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger. 

   Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Barnevern i et lhbti-perspektiv» som NTNU Samfunnsforskning og SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2018- 2020.